Vít có lỗ đặt chìa vặn màu đen loại 10.9 và 1.9

Vít có lỗ đặt chìa vặn màu đen loại 10.9 và 1.9

Dịch
Thông tin chi tiết sản phẩm

Vít có lỗ đặt chìa vặn màu đen loại 10.9 và 1.9 
(Vít có lỗ đặt chìa vặn màu đen 10.9, Vít có lỗ đặt chìa vặn màu đen 12.9, Vít có lỗ đặt chìa vặn màu đen, vít giun, ốc vít)
 

Công ty thông tin

ABPON

     Công ty trách nhiệm hữu hạn ABPON là một trong những nhà cung cấp dịch vụ một cửa về đai ốc và các dụng cụ cầm tay với nhiều loại đai ốc và phụ tùng công nghiệp. Nhà máy của chúng tôi được đảm bảo với chứng chỉ ISO 9001: 2000 và RWTUV Systems GmbH (hệ thống chất lượng) từ một tổ chức được chứng nhận rộng rãi. Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp được quản lý nghiêm ngặt bởi phòng kiểm định chất lượng (QA). Trong phòng thí nghiệp, các kĩ thuật viên được chứng nhận đủ điều kiên cho công việc với kinh nghiệm cụ thể sẽ kiểm tra toàn bộ sản phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.