NHÓM CÁC CÔNG TY CONNOLS
Các sản phẩm 16 Danh sách
Subscription
Máy làm lạnh nước làm mát
Máy làm lạnh nước làm mát Dịch : ( 4 language)
Máy làm lạnh nước làm mát bằng không khí
Dây sạc xe ô tô điện
Dây sạc xe ô tô điện Dịch : ( 4 language)
Dụng cụ đo các hạt trong nước và trong không khí
Máy đo tổng cacbon trong nước
Máy đo tổng cacbon trong nước Dịch : ( 4 language)
Dịch vụ xây dựng
Dịch vụ xây dựng Dịch : ( 4 language)
Dụng cụ quét bộ lọc bị rò rỉ
Kiểm tra phòng thí nghiệm
Kiểm tra phòng thí nghiệm Dịch : ( 4 language)
Màn hình rộng thông minh
Màn hình rộng thông minh Dịch : ( 4 language)
Chỉ tiêu sinh học
Chỉ tiêu sinh học Dịch : ( 4 language)
Quạt trần lớn
Quạt trần lớn Dịch : ( 4 language)
Phao
Phao Dịch : ( 4 language)
Máy đo lưu lượng gió
Máy đo lưu lượng gió Dịch : ( 4 language)
Máy lọc không khí
Máy lọc không khí Dịch : ( 4 language)